Especialitats

Estem especialitzats en diverses àrees legals per a donar-te el millor servei.

Arrendaments

Assessorament en redacció i gestió de contractes d’arrendament.

Desnonaments

 • Desnonament d’habitatge o local.
 • Desnonament per impagament.
 • Desnonament en precari o desnonament per finalització de contracte.
 • Desnonament per incompliment d’obligacions.
 • Assessorament en casos d’okupes.

Reclamació de quantitat

 • Reclamació canviària.
 • Reclamació d’impagaments.
 • Reclamació de rendes.
 • Demandes civils:
  • Judici Monitori.
  • Judici Verbal.
  • Judici Ordinari.

Civil

 • Defensa dels drets dels consumidors i usuaris

Casos d’abús en les factures de la llum, l’aigua, el telèfon o el gas. Problemes amb contractes subscrits amb agències de viatges, articles o serveis adquirits..

 • Contractes

Arrendaments, arres, compravendes, préstecs, donacions i qualssevol altres relacionats amb drets reals.

 

 • Reclamacions de participacions preferents i clàusules sol contra bancs.

Advocat de família

 • Divorcis i separacions

Divorcis contenciosos i de mutu acord.

 • Acords prematrimonials

Redacció i assessorament de convenis.

 • Controvèrsies de pàtria potestat

Conflictes en relació amb l’escolarització, canvis de domicili, elecció de facultatius, acord d’etc.

 • Execucions de sentència per incompliment

Pensió per aliments, visites, custòdia, comunicació, etc

 • Règims econòmic matrimonials

Liquidacions de guanys.

 • Guàrdies i custòdies

Custòdia compartida

 • Divorcis, separacions i ruptures de parella de fet de mutu acord i contencioses.
 • Reclamació pensió d’aliments.
 • Execució de sentències.
 • Reclamació pensió compensatòria.
 • Guarda i custòdia de menors.
 • Potestat Parental.
 • Guardes compartides
 • Parelles de fet.Modificació de Mesures.
 • Reconeixement i impugnació de la filiació.
 • Capítols matrimonials.
 • Incapacitacions.
 • Tutela i Curatela.
 • Recursos contra sentències.
 • Contestació Urgent a demandes de divorci, separació o mitjanes patern filials.
 • Mitjanes prèvies i coetànies.
 • Incidents en exercici potestat parental.

Contacta amb nosaltres

Política de privacitat

2 + 10 =

El nostre equip es compromet a garantir la total confidencialitat i seguretat de la informació que ens facilitis mitjançant el següent formulari.

Share This